Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GEONIKA s.r.o. Praha nabízí široký sortiment geologických průzkumných a výzkumných prací:
* pro posouzení stavebních podmínek pro pozemní i podzemní stavby (budovy, železnice, silnice a dálnice, povrchové i hlubinné skládky odpadů, přehrady, tunely, podzemní vedení, infrastruktura a pod.)
* pro vyhledávání zdrojů pitné vody a při ochraně podzemních vod
* při stanovení ekologického stavu přírodního prostředí a řešení nápravy různých druhů kontaminace
* pro vyhledávání ložisek nerostných a energetických surovin
* při využití geotermální energie
* a v dalších speciálních oblastech

Zvláště se zaměřuje na aplikaci geofyzikálních metod průzkumu, které zkoumají geologické podmínky často do velkých hloubek i několika km ekologicky šetrným nedestruktivním způsobem (bez nutnosti vrtání, výkopů a odběru hlubinných vzorků). K tomu využívá měření různých fyzikálních veličin na povrchu země nebo ze vzduchu a z těchto dat odvozují teoretickými výpočty geologické, hydrogeologické, geotechnické a jiné relevantní podmínky v zemských hlubinách.


Firma dále nabízí:
* automatizované zpracování dat, grafické prezentace
* vývoj specializovaného softwaru pro zpracování a interpretaci souborů dat
* zaměřování, geodetické práce, tvorba mapových podkladů (GIS)