GEONIKA zahájila svou činnost jako konsorcium fyzických osob s koncesní listinou. Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. a RNDr. Pavel Nikl založili firmu pod obchodním názvem GEONIKA počátkem roku 1990. Firma se zaměřila speciálně na využití geofyzikálních metod, ve kterém měli oba jmenovaní dlouholeté zkušenosti jak z projektů prováděných v českých zemích, tak i z dlouhodobých i kratších expertních aktivit v zahraničí. Od začátku roku 1993 je registrována jako společnost s ručením omezením pod obchodním názvem GEONIKA, s.r.o. Zakládajícími společníky firmy byli M. Karous a P. Nikl, kteří jsou dnes zároveň jednateli firmy. V průběhu let se dalším společníkem stal RNDr. Richard Gűrtler.

Od svého založení firma GEONIKA několikrát rozšířila své profesní koncese a předměty podnikání, hlavně v obecnějším a širším spektru geologických prací. Odborný rozvoj firmy a její stabilizace na českém trhu se pozitivně projevuje v nárůstu řešených projektů. GEONIKA se rovněž prosazuje na světových trzích, dosud se její specialisté podíleli na geologických expertízách a akcích ve čtrnácti zemích čtyř kontinentů. O své zkušenosti se pracovníci firmy GEONIKA dělí i s odbornou veřejností publikováním zajímavých výsledků v odborných časopisech a na konferencích doma i v zahraničí. GEONIKA se postupně zajišťuje nejmodernějšími geofyzikálními a dalšími potřebnými měřicími přístroji, takže v současnosti disponuje standardním vybavením, srovnatelným s předními světovými firmami obdobného zaměření.

Systémy jakosti

Společnost Geonika s.r.o. je držitelem mezinárodních certifikátů jakosti:

CQS ČSN EN ISO 9001:2001
IQNet® č. CZ-2089/2008
ITC® č. 05 0018 SJOdpovědní řešitelé

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.
* profil (PDF)

RNDr. Pavel Nikl
* profil (PDF)

RNDr. Richard Gürtler
* profil (PDF)